Invitation til slægtsstævne

Invitation til slægtsstævne 10.aug. 2024 kl. 12.00 hos

Galleri Knadring, Helnæs Byvej 20, Helnæs

Samt til ordinær- og ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen håber, at mange af Boesamfundets trofaste medlemmer vil slutte op om det årlige slægtsmøde med afgørende valg til betyrelsen på generalforsamling. Det er meget vigtigt med tilmelding og husk at oplyse navne på deltagere –

senest tirsdag den 23. juli til:

sandberg.kirsten@gmail.com  – eller tlf. 6160 3905

Mød gerne op på dagen i god tid og ta` et kig på Galleriets udstilling

Kl. 12. er vi klar med de medbragte madpakker og egne drikkevarer.

Kl. 13. går vi til den ordinære generalforsamling.

Kl. 14 – 14.45 tænker vi er passende til en pause til kaffe med brød.

Kl. 15 er vi klar til at høre Vagn Riisom`s fortællinger om Sigfred Pedersen, og pensioneret organist Tove Hovmand vil være klar ved flyglet med spil til nogle af forfatterens kendte tekster.

Sigfred Pedersen, der også var en dygtig maler har rødder til Peder Hansen Bomand via sin mor.

Afhængig af udfaldet af valgene på general- forsamlingens til bestyrelsen, må det afgøres, om den ekstraordinær generalforsamling med udfærdiget dagsorden er aktuel eller kan aflyses.

Det vil være med blødende hjerte, hvis ikke friske kræfter har meldt sig på banen til et generationsskifte.

Herefter vil foreningen være vært ved et måltid mad incl. en øl eller vand, og sluttelig vil vi synge en sang sammen.

Dagsorden ved ordinær generalforsamling

lørdag den 10. august 2024

på Galleri Knadring, Helnæs Byvej 20, 5631 Ebberup.

Pkt. 1. Valg af dirigent

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassererens beretning  herunder aflæggelse af regnskab for 2022 – 2023

Pkt. 4. Valg til bestyrelsen – ordinært på valg er:

Bolette Gamst næstformand

Modtager kun genvalg for en kort periode

Bent Kristensen kasserer

Modtager kun genvalg for en kort periode

Kirsten Sandberg formand – er ikke på valg,

Men ønsker at blive afløst snarest

Eva Wedderkopp sekretær – er ikke på valg

Men ønsker at blive afløst snarest

Valg af suppleant På valg er:  Niels Otto Findsen Nielsen

Modtager kun genvalg for en kort periode

Valg af revisor På valg er:  Karsten Boe

Pkt. 5. Medlemskontingent

Pkt. 6. Indkomne forslag

jfr. vedtægterne skal forslag være formanden i hænde  senest 3 uger før generalforsamlingen.

Pkt. 7. Eventuelt

Dagsorden ved ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 10. august 2024

på Galleri Knadring, Helnæs Byvej 20, 5631 Ebberup.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning

Pkt. 3 Boesamfundet`s fremtid

Pkt. 4 Bostenen`s vedligeholdelse

Pkt. 5 Kontingentfastsættelse

Pkt. 4 Eventuelt