VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER!

Medlemskab af Boesamfundet

Sker ved henvendelse til foreningens kasserer

Bent Kristensen på tlf. 6168 2385 eller mail kasserer@boesamfundet.dk

Du skal opgive:

Navn og adresse

   Telefonnummer og evt. mailadresse

  Fødselsdag

Du vil herefter modtage dit medlemsnummer samt seneste eksemplar af BoeNyt, elektronisk.

Kontingentet er 150,00 kr.  årligt.

Pengeinstitut: Middelfart Sparekasse
Kontonummer: 0755 3232163517

BIC/SWIFT-kode: MISPDK21.
IBAN-Kontonummer: DK5707553232163517