BOENYT – MEDLEMSBLAD

BOENYT er et uforpligtende skrift der udgives af bestyrelsen for Boesamfundet CVR 40763651
Bladet udkommer 3 gange årligt.
Bladet udsendes gratis til foreningens medlemmer i et oplag på 200 eksemplarer.

Indlæg sendes til formanden:

E-mail.:
formand@boesamfundet.dk

Seneste indlæg

Seneste kommentarer

Arkiver

Kategorier