PRAKTISKE OPLYSNINGER

Praktiske oplysninger

Foreningen indbyder til ét årligt arrangement.

Lige år er der generalforsamling på Helnæs. Efterfølgende har der hidtil været besøg på en af ”de gamle gårde” og efter aftensmaden et foredrag inden dagen slutter omkring kl. 21.30

Ulige år arrangeres et kulturelt besøg – hidtil et sted på Fyn, hvor vi mødes med madkurven, får en rundvisning og efterfølgende fælles kaffebord, hvorefter programmet slutter.

Nyheder

I forbindelse med oprettelsen af denne hjemmeside, har bestyrelsen følgende ønsker:

 1. At hjemmesiden vil give medlemmerne gode, interessante og værdifulde oplysninger, som kan føre til øget viden om slægten og give et godt sammenhold i slægten.
 2. At flere vil finde tilbage til deres eventuelle rødder i Boslægten ved f.eks at søge i Boesamfundets base, der nu tæller mere end 40.481 personer blot ved at søge efter deres nærmeste forfædres navne i basen.
  Man kan i ro og mag derhjemme søge og muligvis blive ledt helt tilbage i sine egne aner.
 3. At hjemmesiden vil inspirere flere til at blive medlemmer.
 4. At foreningen kan få samarbejde med flere relevante foreninger på Helnæs – og måske andre steder
  .
 5. At dette vil føre til at deres arrangementer også kommer ind i vores kalender til oplysning og mulig deltagelse for foreningens medlemmer
 6. At hjemmesiden vil animere flere til at være aktive i foreningen, så denne fortsat kan bestå og videreføres.
 7. så mange medlemmer som muligt, vil oplyse om deres mailadresse til foreningens kasserer, så det er muligt at kontakte medlemmerne på mail.
  Hvis man har skiftet fastnet tlf. ud med en mobil, vil kassereren også gerne kende det nye tlf. nr.