Her stammer vi fra.

Den fynske Boslægt, også kaldet boerne, nedstammer fra Peder Hansen (Bomand), som omkring 1540 var Slotsfoged på Hagenskov slot i Baag herred på Fyn. Lensmanden hed dengang Reinholdt von Heydersdorf.

Peter Hansen’s fæstebrev

Efter dennes død i 1544 giftede enken sig med Jens Nielsen Rotfeldt, som derved overtog godset.
Om den nye lensmand foretrak een af sine egne folk som Slotsfoged, eller Peder Hansen selv ønskede at fratræde, vides ikke. Men vi ved at Peder Hansen fik en del af godsets jord på Hellenæs, som det beskrives i et uddrag ” Samlinger til Hagenskov Slots – nuværende Frederiksgaves Historie” håndskrevet af Vedel Heinen og trykt i 1842.

gravsten i Sønderby kirkegulv

Gravsten i Sønderby kirkegulv