Matr.nr. 17. Toftegaard, tidligere Hegningegaard. Helnæsbyvej 41

Gården er første gang omtalt i 1583. Den var i 1844 på 6 Tdr, 3 Fdk Hartkorn. Jorden bliver ca. 1920 solgt til matr.nr. 18, Østergaard.

1583. Fæsteren hedder Oluf Andersen , han afløses omkring 1600 af Niels Pedersen, som i 1605 efterfølges af Oluf Nielsen Bomand. Hans forbindelse til Bo slægten kendes ikke, men hans søn er formodentlig den følgende fæster Niels Olufsen Bomand.

1647. Niels Olufsen Bomand overtager i 1647 fæstet. Han har formodentlig sønnen Anders Nielsen Bomand, som ca. 1670 bliver gift med Mette Lauridsdatter, f.1647, d.a. Laurits Jørgensen Bomand og Mette Andersdatter Rose, matr.nr. 35, Langørsbo.
1657. Fæsteren hedder nu Niels Pedersen, han afløses i 1664 af Knud Hansen (muligvis Knud Staldmester) gift med Maren.
1672. Næste fæster er Jens Hansen Tylle, han er 30 Sep 1692 omtalt som Varefoged. Han har sønnerne Peder og Hans og datteren Anna.
1700. Datteren Anna Jensdatter bliver gift med Gregers Madsen, s.a. Mads Gregersen matr.nr. 32, Mosegaard, som overtager fæstet 24 Jun 1700. De har ingen børn.
1714. Han afløses 31 Apr 1714 af Niels Rasmussen, som er gift i Dreslette 1 Jul 1714 med Anne Lauridsdatter (f. 1 Okt 1690, d.a. Laurids Rasmussen og Maren Steffensdatter, matr.nr. 8, Dreslette). De får børnene Christen, Rasmus, Maren og Lars (f.1718). Han dør 16 Dec 1728.
1729. Anne Lauridsdatter gifter sig 2.gang med Peder Sørensen, s.a. gmd. Søren Pedersen og Anne Christensdatter, matr.nr. 28, Bøgeskovgård, som fæster gården 21 Jan 1729. Han dør 14 Sep 1765.
1766. Fæstet overtages så 10 Mar 1766 af Niels Rasmussens søn Christen Nielsen. Han er gift med Karen Pedersdatter, f.1734. Christen Nielsen dør kort tid efter.
1768. Enken Karen Pedersdatter gifter sig så med næste fæster Hans Madsen, f.1739, s.a. Gad Mads Pedersen og Karen Hansdatter, matr.nr. 32, Mosegård, som fæster gården 24 Aug 1768. De får 3 børn Karen f.1771, Maren f.1774, Mads f.1777. Karen Pedersdatter dør 23 Dec 1800 og Hans Madsen 19 Okt 1809. 1807. Datteren Karen Hansdatter f. 1771 gifter sig 29 Jun 1804 med Jørgen Nielsen, f.1771, s.a. gad Niels Bertelsen og Kirsten Pedersdatter, matr.nr. 41, Sønderby. (Kirsten Pedersdatter er formodentlig søster til gmd. Hans Pedersen, matr.nr. 18, Østergaard). Han fæster gården 11 Dec 1807 og er nævnt i sogneprotokollen. De får børnene Mads f.1804, Karen f.1805, Niels f.1807, Kirsten f.1809, Hans f.1811, Anne f.1813. Jørgen Nielsen drukner 29 Dec 1844 på vej over isen til Dreslette. Karen Hansdatter dør 27 Mar 1847.
1837. Næste fæster af Toftegård er fra 28 Dec 1837 sønnen Niels Jørgensen (f. 12 Apr 1807). Han bliver 14 Feb 1840 viet i Haarby til Else Christoffersdatter, f. 5 Maj 1811, d.a. Christoffer Mortensen Mose, Haarby og Else Dideriksdatter (d.a Diderik Jensen, matr.nr. 19, Søgaard). De får børnene Karen f.1841 og Hans Christian f.1842. Niels Jørgensen dør 2 Apr 1846.
1849. Else Christoffersdatter gifter sig 4 Dec 1846 med Anders Larsen Storm (f. 6 Okt 1821 af Lars Andersen Storm og Johanne Pedersdatter, matr.nr. 22, Dalsgaard), som får skøde på gården i Marts 1849. De får datteren Else Marie f.1849. Else Christoffersdatter dør 6 Aug 1875 og Anders Larsen Storm 3 Mar 1897.
1894. Else Christoffersens børn Hans Christian Nielsen f. 18 Okt 1842 og Karen Nielsdatter f. 7 Jan 1841 overtager i fællesskab gården d. 11 Sep 1894.
1912. De sælger 1 Mar 1912 gården til Anders Christian Rasmussen.
1915. Christian Karup Knudsen, f. 4 Nov 1891 i Vium, Jylland overtager gården d. 4 Feb 1915. Den er da på 5 Tdr., 2 Fdk Hartkorn og 78 Tdr land. Han er gift med Martha Banke, f. 10 Dec 1887 i Heden, Allested.
1917. 16 Apr 1917 køber Peder Kristensen gården. Senere blev jorden solgt til Østergård mtr.nr. 18 Helnæs, som var ejet af Propr Aage Larsen og Lydia Jensen.
1960 ca. Aage Larsens datter Aase Broskov Larsen f. 7 Mar 1934 bliver 6 Jun 1960 gift med Arne Dahl Rasmussen, f. 2 Maj 1934, s.a. Gdr Aage Rasmussen og Bertha Kathrine Nielsen. De forpagter og overtager senere Toftegård og Østergård, samlet areal 117 Tdr. land.
2004. Kirsten og Jens Zimmer Rasmussen køber gården og den kaldes herefter for Hegningegård igen