Matr.nr. 23a. Højgaard. Lindhovedvej 5.   Gården er kendt fra 1583.
1844. i Sogneprotokollen er den anført til 8 Tdr, 1 Skp Hartkorn.

1870. Niels Simonsen (f. 26 Feb 1838) får skøde på jorden 24 Mar 1870 og bygger gården Højgaard.

Han er 14 Dec 1867 blevet gift med Ane Marie Hansen (f. 14 Dec 1844, d.a. Hans Jørgensen og Kirsten Simonsdatter, matr.nr. 25, Kildegaard).

De får 10 børn, Kirsten (f.1868), Karen (f.1869, d.1878), Hansine (f.1871), Simon (f.1873, d.1891), Else Marie (f.1875), Hans (f.1877, d.1880), Hans (f.1880), Karen Kirstine (f.1882), Anna (f.1884), Simon (f.1891). Niels Simonsen dør 7 Feb 1922, Ane Marie 24 Jun 1926.

1913. Sønnen Hans Jørgen Simonsen (f. 13 Jul 1880) overtager gården 14 Jun 1913. Han dør 10. december 1950.

1951. Datteren Karen Kirstine Marie Simonsen (f. 10 Jan 1882) får skifteretsattest på gården 10 Jan 1951. Hun er ugift.

1964. ca. Gården ejes derefter af cand.pharm Å. Baumgarten, Nørre Åby, senere af T. Fannesbæk.r kendt fra 1583.

Højgård brænder den 25. januar 1970 og ser i 1988 ud som på billedet herunder.

1978. Næste ejer er Jørgen og Anette Rasmussen, som udvidede ejendommen ved at købe hovedparten af jorden fra Baunehøjgaard (matr.nr. 29) og Nedergaard (matr.nr. 36)

De har sønnerne Thomas (f.1971) og Claus (f.1974)

2009 Sønnen Thomas Rasmussen (f. 1971) overtager gården.

Højgaard 1988