Matr.nr. 30. Gudmunsdal, Bøgeskovsvej 16 tidligere ”Martin Ellebæks Gaard”. 

Gården er kendt siden 1583. I sogneprotokollen 1844 er den anført til 9 Tdr, 2 Skp Hartkorn.

1583. Fæsteren hedder Niels Ruose (Rose). Han efterfølges ca. 1605 af Anders Rousson som igen i 1624 følges af Peder Jensen.
1647. Gården fæstes nu af Hans Søfrensen Bomand, f.ca. 1622, s.a. Søfren Jørgensen Bomand, matr.nr. 35,Langørsbo.
1675 ca. Næste fæster er Oluf Nielsen. Han kaldes Bomand, formodentlig fordi han er gift med en datter af Hans Søfrensen Bomand, Anna Hansdatter.
1689. Derefter overtager Hans Jensen fæstet. Han er søn af Jens Hansen, matr.nr. 17, Toftegaard. Han er gift med Anna Hansdatter, som nok er enke efter forrige fæster. De har børnene Oluf (f.1695), Johanne (f.1699), Hans (f.1703). Efter Anna Hansdatters død Juni 1717 gifter han sig med Maren Laursdatter. De får sønnen Lars (f.1718). Han dør 1729.
1729.Maren Laursdatter gifter sig så med Lars Andersen Storm, s.a. Anders Hansen Storm og Anne Pedersdatter, matr.nr. 22 Dalsgaard. Han fæster gården 2. Mar 1729.
De får datteren Anna (f. ca. 1730).
Lars Andersen dør Apr. 1736
1737 Maren Laursdatter gifter sig 3. gang med Jeppe Clausen, som fæster gården 24. Jan 1737.
Jeppe dør allerede Juni 1738.
1739. Maren Laursdatter gifter sig 4. gang med Rasmus Erichsen, som dermed overtager fæstet på gården. Han er f. 1715, søn af hmd. Erich Jørgensen og Maren Rasmusdatter, Aa Sønderby sogn.
Maren Laursdatter dør 31. Juli 1757.
Rasmus Erichsen gifter sig med Karen Christensdatter (f. 1726) d.a. Christen Andersen og Johanne Hansdatter, matr.nr.27, Helnæsgaard)
De får børnene Maren (f. 1758), Erik (f. 1759), Johanne (F. 1764), Christen (f. 1767).
Rasmus Erichsen dør 7. Marts 1805, Karen 12. Maj 1818.
1785. Sønnen Erich Rasmussen (f. 1759) overtager fæstet 28. Aug. 1785
Han bliver 4. Dec. 1786 gift med Karen Larsdatter (f. 1765)
De får 12 børn, Ane (f. 1788), Rasmus (f. 1789, Lars (f. 1791), Jørgen (f. 1793), Karen (f. 1795), Ane (f. 1797), Jørgen (f. 1800), Peder (f. 1802), Hans (f. 1805), Maren (f. 1807), dødfødt ( f. 1809), Christen (f. 1810).
Erich Rasmussen dør 30. Sept. 1823. Karen Larsdatter 6. Okt. 1843)Jørgen (f.1800), Peder (f.1802), Hans (f.1805), Maren (f.1807), dødfødt(f.1809), Christen (f.1810). Erich Rasmussen dør 30 Sep 1823. Karen Larsdatter 6 Okt 1843.
1830. Jørgen Eriksen (f. 5 Jan 1800) fæster gården efter faderen 30 Dec 1830. Han fik i 1824 sønnen Hans med en ugift pige Maren Hansdatter. Han bliver gift 29 Okt 1830 med Anne Hansdatter (f.1808 i Kærum). De får børnene Erich (f.1831), Hans (f.1833), Peder (f.1834), Lars (f.1836). Jørgen Erichsen dør 24 Mar 1842.
1842. Anne Hansdatter gifter sig 2.gang 16 Dec 1843 med Lars Nielsen Ellebæk (f. 25 Maj 1821, s.a. gmd Niels Larsen Ellebæk og Maren Hansdatter, matr.nr. 23, Gl Ellebækgaard). Han fæster gården 2 Okt 1843 og køber den af staten 25 Apr 1856. Deres børn er Jørgen (f.1843), Niels (f.1845), Christian (f.1848). Anne Hansdatter dør 1 Aug 1884, Lars Nielsen 15 Okt 1908.
1877. Sønnen Jørgen Larsen (f. 4 Aug 1843) får skøde på gården 11 Nov 1877. Han er 1 Dec 1876 gift med Ane Kathrine Larsen (f. 12 Mar 1852, d.a. gmd Jørgen Rasmussen og Maren Jørgensdatter, Gamborg sogn). De får børnene Anna (f.1877), Niels (f.1878), Lars (f.1883), Martin (f.1887).
1915. Martin Larsen Ellebæk (f. 21 Sep 1887) overtager gården 5 Mar 1915. Han bliver 27 Dec 1921 gift med Rasmine Larsen (f. 26 Maj 1891, d.a. gmd Rasmus Larsen og Karen Madsen, Gamtofte sogn). Martin Ellebæk dør 11 Apr 1941. Rasmine driver gården videre til sin død i 1958.
1958. Niels Ellebæk (f. 8 Nov 1939, s.a. Helga og Jørgen Ellebæk) bliver nu ejer af gården. Han bliver i 1974 gift med Inge Johanne Thomsen (f. 5 Okt 1946). De får børnene Christine (f.1975), Eva (f.1979), Martin (f.1984)