Matr.nr. 19. Holmegaard. Hegningen 15

Gården er første gang omtalt i 1583 som en mindre ejendom. I sogneprotokollen er den anført til 7 Tdr, 7
Skp,
2 Fdk Hartkorn. Gården bliver udflyttet i 1772.
1583.
Første kendte fæster hedder Oluf Pedersen. Den næste fra ca. 1605 er Niels Hansen. Hans efterfølger i
1624 hedder Hans Hansen.
1647.
Fæster er nu Isach Mouridsen (f.1609, s.a. Mourits Isaksen, sognepræst i Horne og Asdal).
Han bliver ca. 1648 gift med Kirsten Isachs og er Herredsfoged i Baag Herred. I 1660 får han borgerskab i
Assens, hvor han fra 4 Mar 1662 er Byfoged.
Ca. 1675 bliver han gift med Maren Lauridsdatter Kylling og han dør i Assens 7 Mar 1676.
1657.
Hans efterfølger i fæstet hedder Morten Hansen.
Han fæster senere ca. 1662 den større gård matr.nr. 32, Mosegaard.
1662 ca.
Fæster er nu Anders Hansen.
3 børn kendes, Abelone (gift med Laurs Laursen, Nygård), sønnen Laurs (Rørmosegård) og Hans Andersen.
1950
1707.
Næste beboer er Hans Andersen, som må være søn af forrige fæster.
Han er gift med Else Jensdatter. De har børnene Anders, Jens, Maren, Karen.
Hans Andersen dør Juni 1735.
1732.
Sønnerne Anders Hansen og Jens Hansen (ugift?) overtager 3 Jan 1732 fæstet sammen med faderen.
Faderen har hidtil beboet gården og dør i 1735.
Anders Hansen bliver 1741 gift med Anne Andersdatter og de har børnene Else (f.1746), Anne (f.ca.1750),
Karen (f.1753), Maren (f.1755).
Anne Andersdatter dør 14 Sep 1766 og Anders Hansen ca. 1772.
1772.
Else Andersdatter (f.1746) bliver 1772 gift med Diderik Jensen (f.1744, s.a. Jens Dideriksen og Maren
Espensdatter, matr.nr. 31, Nygaard). Han fæster gården 28 Apr 1772 og udflytter den til den nuværende
beliggenhed.
De får børnene Jens, Anna, Maren, Else (f.1777, d.1779), Else (f.1779), Anders (f.1782), Marie (f.1785),
Karen (f.1786).
Diderik Jensen dør 2 Dec 1825 og Else 1 Jul 1827.
1822.
Sønnen Anders Dideriksen (f. 20 Okt 1782) overtager gården 24 Okt 1822 og nævnes som fæster i
sogneprotokollen. Han er 14 Jul 1809 blevet gift med Mette Hansdatter (f. 3 Jan 1779, d.a. gmd Hans Pedersen og Susanne Madsdatter, matr.nr. 18, Østergaard).
De har børnene Diderik (f.1809), Anne (f.1817).
Mette dør 3 Feb 1835 og Anders 29 Maj 1843.
1844.
Diderik Andersen (f. 10.9.1809) overtager fæstet efter faderen 16 Jul 1844.
Han er 17 Jun 1831 gift med Mette Hansdatter (f. 12 Apr 1812, d.a. Gmd. Hans Madsen, matr.nr. 26,
Lindegaard).
De får børnene Mette Marie (f.1831), tvillingerne Else og Anne (f.1834) og Else (f.1836).
Diderik Andersen dør 5 Maj 1854, hans enke køber gården af Statskassen 25 Apr 1856.
1866.
Datteren Anne Dideriksen (f. 9 Feb 1834) bliver 8 Apr 1859 gift med Rasmus Andersen (f. 16 Jan 1836 i
Saltofte, Kærum af Gmd Anders Pedersen og Karen Andersdatter). Han får skøde på gården 20 Mar 1866.
Han flytter i 1885 til Assens som Musikdirektør og dør 30 Jun 1910.
1885.
Hans Larsen Bang (f. 26 Dec 1852, s.a. gmd Lars Pedersen Bang og Anne Hansdatter, matr.nr. 9b, Strærup)
køber gården 29 Dec 1885.
Han var 9 Okt 1885 blevet gift med Margrethe Andersen (f. 4 Nov 1860.d.a. Gmd Anders Madsen og Karen Hansen, matr.nr. 4, Dreslette).
De fik 9 børn, Anna (f.1886), Hansine (f.1888), Laurits (f.1890), Adolf (f.1892), Peder (f.1894), Mette
Marie
(f.1897, d.s.å), Mette Marie (f.1899), Karen (f.1901), Inger (f.1904).
1925.
Sønnen Adolf Larsen Bang (f. 20 Aug 1892) bliver 9 Okt 1925 gift med Karen Jensen (f. 19 Jan 1899 i
Sønderby sogn, d.a. Gmd Niels Jensen og Larsine Jacobsen). Han overtager gården 22 Dec 1925.
De får børnene Holger (f.1926), Viggo (f.1928), Oluf (f,1930), Hans og Niels (f.1933).
1964 ca.
Ejer af gården er nu Hans Larsen Bang, gift med Inge Merete.
1996.
Michael Grønlykke, fabrikant