Matr. nr 29. Baunehøjgaard, Bøgeskovvej 18

Baunehøjgaard er kendt siden 1583. I sogneprotokollen 1844 er den anført til 8 Tdr, 1 Skp Hartkorn.

1583. Fæsteren hedder Jens Nielsen, han afløses omkring 1624 af Søfren Jensen, som igen ca. 1643 efterfølges af Peder Sørensen, måske hans søn.

1647. Gården fæstes derefter af Anders Andersen Rose.
Hans datter Mette blev gift med Laurids Jørgensen Bomand fra matr.nr. 35, Langørsbo.

1655. Næste fæster er Jep Pedersen. Gården angives at være øde, formodentlig afbrændt under Svenskekrigen 1658-59.

1664. Hans efterfølger er Hans Nielsen. (f. ca.1630).
Han har en søn samt døtrene Birgitte og Kirsten (gift med Anders Christensen fra matr.nr. 27).
Hans Nielsen døde ifølge tingbogen i 1685

1685. Hans enke gifter sig formodentlig med næste fæster Anders Rasmussen, og de får sønnerne Rasmus (f. ca.1690) og Jens (f.1697).

1718. Anders Rasmussens søn Rasmus Andersen overtager fæstet efter faderen 16 Sep 1718.
Han bliver 11.11.1720 gift med Karen Dideriksdatter, d.a. gmd. Diderik Jørgensen, matr.nr. 34, Rørmosegaard.
De har sønnerne Laurs og Diderik. Rasmus Andersen dør Maj 1741.

1742. Enken Karen Dideriksdatter gifter sig med Laurs Hansen Greve fra Sønderby, som fæster gården 23 Jan 1742.
Han dør 2 Jul 1753.

1754. Sønnen Laurs Rasmussen fæster så gården sammen med broderen Diderik d. 26 Maj 1754, de er da begge ugifte.
Laurs bliver senere gift med Karen Simonsdatter (f.1735, d.a. Simon Espensen og Anna Laursdatter, matr.nr. 34, Rørmosegaard). De får kgl.bevillinng på ægteskab 2.05.1755. Han dør 1762.

1762. Enken Karen Simonsdatter gifter sig med næste fæster Simon Pedersen, s.a.gmd Peder Hansen, Terpegård, Ebberup. Han får fæstet 27 Okt 1762.
De har bl.a. datteren Karen (f.1766) og sønnen Peder (f.1775).
Simon Pedersen dør 24 Okt 1804.

1806. Sønnen Peder Simonsen (f.1775) overtager fæstet efter faderen 11 Dec 1806.
Han er nævnt i sogneprotokollen. Han blev 21 Jul 1796 gift med Anna Larsdatter (f.1775, d.a. gmd. Lars Nielsen og Else Jensdatter, matr.nr. 23, Helnæs). De får børnene Else (f.1796), Karen (f.1798), Johanne (f.1800), Simon (f.1803), Maren (f.1805), Anna (f.1808), Kirsten (f.1811), Lars (f.1814), Birthe (f.1817). Anna Larsdatter dør 24 Apr 1833, Peder efter 1850.

1834. Hans søn Simon Pedersen (f. 20 Mar 1803) fæster gården 20 Okt 1834 og køber den til selveje 25 Apr 1856.
Han bliver 9 Okt 1835 gift med Kirsten Nielsdatter (f. 22 Dec 1815, d.a. Niels Larsen Ellebæk og Maren Hansdatter, matr.nr. 23, Gl. Ellebækgaard).
De får 13 børn, Peder (f.1836), Niels (f.1838), Anne (f.1840), Maren (f.1841), Lars (f.1844), Simon (f.1846), Marie (f.1849), Karen (f.1851), Else (f.1853), Hans og Christen (f.1855), Karen (f.1858), Hanne (f.1860).
Kirsten Nielsdatter dør 14 Dec 1887, Simon Pedersen 10 Dec 1891.

1884. Christen Simonsen (f. 19 Okt 1855) får skøde på gården 29 Apr 1884 af faderen, han er også sognefoged. Han er ugift og dør 12 Mar 1930.

1927. Næste ejer fra 6 Apr 1927 er Niels Peder Hansen. Han er f. 3 Dec 1900 i Odense som søn af Kirsten Simonsen (f. 14 Feb 1868), der er datter af Niels Simonsen, matr.nr. 23a, Højgaard , broder til Christen Simonsen.
Han er d. 24 Sep 1926 i Vissenbjerg blevet gift med Agnes Kirstine Jensen (f. 3 Jan 1902, d.a. tømrer Johan Chr. Jensen og Anna Dorthea Christensen, Ringe sogn).
De får børnene Johannes (f.1928) og Anna (f.1933).
Niels Peder Hansen dør 1982 og Agnes Kirstine 16 Dec 1990.

1969. Johannes Hansen (f. 26 Okt 1928) overtager gården efter forældrene 1 Sep 1969.
Han bliver 3 Dec 1969 gift med Kirsten Merete Jørgensen (f. 9 Jun 1936, d.a. Helge og Gerda Jørgensen).
Hovedparten af jorden bliver solgt til Jørgen Rasmussen, Højgaard (matr.nr. 23a).

2019. Kirsten Merete Hansen dør.