Matr.nr. 35. Langørsbo eller Bogaarden. Helnæs Byvej 3

Bogården 1936

Den første gård Langørsbo blev bygget i 1546 udenfor den nuværende Bobanke, tæt ved stranden og den gamle strandvej til Helnæs by. I 1669 havde havet taget så meget af stranden, at man måtte flytte gården længere ind i landet til dens nuværende plads.

I sogneprotokollen 1844 er gården anført til 7 Tdr, 2 Skp Hartkorn.

1546.
Peder Hansen Bomand, tidligere slotsfoged på Frederiksgave, fik Trinitatis søndag 1546 af kong Chr. III brev på at han måtte få den nyryddede skovjord på øens nordlige halvdel. Her byggede han en gård, som blev kaldt Langørsbo.

Der kendes 4 børn, Jørgen (f.ca.1536), Boelde, Jens, Søfren.
1556 ca. Sønnen Jørgen Pedersen Bomand (f. ca.1536) overtager fæstet efter faderen.
Han har sønnen Peder (f. ca.1558).
Han dør 9 Jan 1574.
1574.
Peder Jørgensen Bomand (f.ca.1558) fæster gården efter faderen.
Han er gift med Karen Bokone.
De har en søn der igen hedder Jørgen (f. ca.1579).
Peder Bomand dør 3 Maj 1599.
1600.
Fæstet fortsættes af enken Karen Bokone sammen med sønnen Jørgen Pedersen Bomand (f.ca.1579)
Jørgen Pedersen Bomands hustru er ikke kendt, af hans børn kendes Søfren (ca.1600), Laurids, Jep, Peder (f.ca.1602), Mette (f.ca.1605), Kirsten (f.ca.1613), Anna (f.1614).
Han dør ca. 1639.
1639.
Efter Jørgen Pedersen Bomands død overtages fæstet af sønnen Søfren Jørgensen Bomand (f. ca.1600).
Han var gift med Anna Søfrens.
Af deres børn kendes Hans (f.1622), Karen (f.1640).
Søfren Bomand dør ca. 1658 under svenskekrigen.
1657.
Søfrens broder Jep Jørgensen Bomand overtager en kort tid fæstet på gården, men afstår den så til broderen Laurids.
1658.
Laurids Jørgensen Bomand (f.ca.1600) fæster derefter gården.
Han er gift med Mette Andersdatter Rose, d.a. Anders Andersen Rose, matr.nr. 29, Baunehøjgaard.
Deres børn er Mette (f.1647), Anders (f.1649), Margrethe (f.1655).
Laurids Bomand dør 1667 og Mette fortsætter fæstet i de følgende 2 år, gården er da i meget dårlig stand og truet af vandet.
1669.
Datteren Mette Lauridsdatter (f. 10 Okt 1647) bliver gift med Anders Nielsen (f. ca.1640, formodentlig søn af Niels Olufsen Bomand, matr.nr. 17, Toftegaard) som fæster gården 1669. Det er formodentlig ham der bygger den nye gård, som blev placeret længere inde i landet.
De får 4 børn, Anders, Laurids, Mette, Karen.
De dør begge efter 1704.
1701.
Deres datter Karen Andersdatter (f.ca.1680) gifter sig med næste fæster Hans Nielsen Bomand (f. ca.1670, s.a. Niels Hansen og Anna Rasmusdatter Snedker, matr.nr. 21, Stensgaard)
De havde 7 børn, Kirsten (f.1706), Niels (f.1711), Karen (f.1712), Anders (f.1713), Anna (f.ca.1715), Maren (f.ca.1715), Rasmus (f.1719).
1735.
Niels Hansen Boe (f.1711) overtager fæstet efter faderen 23 Dec 1735.
Han bliver 17 Apr 1742 gift med Anna Andersdatter (f. 2 Feb 1714, d.a. Anders Lauridsen, Voldtofte).
De får børnene Karen (f.1743), Maren (f.1745), Kirsten (f.1747), Anna (f.1749), Hans (f.1754), Anders (f.1755), Birthe (f.1757).
Anna Andersdatter dør 13 Jul 1791, Niels Hansen Boe 1793.
1798.
Sønnen Hans Nielsen Boe (f.1754) fæster gården 15 Mar 1798.
Han er 18 Jul 1791 blevet gift med Mette Hansdatter (f. 26 Feb 1764, d.a. Mads Larsen og Margrethe Hansdatter, matr.nr. 4, Brydegaaard).
De fik sønnen Niels (f.1791).
Mette Madsdatter dør 22 Okt 1791, Hans Boe gifter sig 29 Jun 1792 med Maren Offersdatter (f. 10.02,1771, d.a. Offer Andersen og Maren Jensdatter, matr.nr. 1, Ørbæk, Mullerød).
De får 10 børn, Offer (f.1793, d.s.å), Anders (f.1794, d.s.å), Hans (f.1795), Mette (f.1800), Anne (f.1803), Offer (f.1801, d.1802), Lars (f.1805), Offer (f.1807, d.1809), Anders (f.1810), Niels (f.1814).
Han overdrog tidligt sin ældste søn Hans at styre gården sammen med moderen, måske på grund af drikfældighed.
Hans Nielsen Boe dør 14 Jun 1829, Maren Offersdatter dør 4 Jun 1838.
1831.
Maren overgiver så 10 Dec 1831 fæstet til sønnen Hans Hansen Boe (f. 14 Jun 1795).
Han var 30 Apr 1830 blevet gift med Maren Pedersdatter (f. 1803, d.a. Peder Jacobsen og Maren Jørgensdatter, matr.nr. 36, Nedergaard).
De har 6 børn, Maren (f.1831), Karen Marie (f.1832), Hans (f.1834, d.1835), Ane (f.1835), Kirsten (f.1837), Karen (f.1839).
Hans Hansen Boe dør 23 Sep 1848.
1848.
Maren Pedersdatter driver gården videre og køber den til selveje 25 Apr 1856.
Hun drukner sig 13 Aug 1858 i den store strand.
1858.
Datteren Ane Hansdatter (f. 6 Dec 1835) overtager gården efter moderens selvmord og gifter sig 13 Maj 1859 med Rasmus Hansen (f. 13 Maj 1831, s.a. Hans Hansen og Margrethe Rasmusdatter, matr.nr. 5, Brydegaard og matr.nr. 1og 2 Avernæs).
De får datteren Laura (f.1866).
1866.
Rasmus Hansen sælger 24 Dec 1866 gården til svogeren Hans Larsen (f. 2 Okt 1838, s.a. Lars Hansen og Margrethe Andersdatter, matr.nr. 8, Snave).
Hans Larsen var 23 Maj 1866 blevet gift med hans søster Mette Hansen og havde fra 1862 været bruger af svigerfaderens gård Gl.Avernæsgaard.
Rasmus Hansen får til gengæld 6 Aug 1868 skøde på Gl. Avernæsgaard af faderen Hans Hansen.
Hans Larsen får børnene Laura (f.1867), Hansine (f.1871).
Mette Larsen dør 3 Mar 1871, 32 år gammel.
1892.
Hans Larsen sælger 22 Mar 1892 gården til Peter Jacobsen Runge.
1910.
Hans Peter Olivarius Runge (f. 8 Okt 1883 i Snoldelev, Roskilde) overtager gården 24 Okt 1910.
Han er gift med Jacoba Amalie Kamilla Winsløw (f. 27 Jul 1882 i Horne, Jylland).
De har Poul (f.1911), Peder Jacob (f.1913), Ellen (f.1915).
1951.
Peder Jacob Runge (f. 26 Jul 1913) får skøde på gården 30 Aug 1951.
Han er gift med Anna Jørgine Madsen (f. 26 Jun 1912, d.a. gmd Marius Martin Madsen og Dorthe Marie Pedersen (f. 25 Okt 1884), Dreslette).
Han sælger gården til Niels Olesen, Avernæs.
1995.
Dele af jorden sælges til Preben Jensen, Rørmosegaard (matr.nr. 34), resten er af Skov og Matrikelstyrelsen udlagt til udyrket jord med offentlig adgang.

En tegning af Langørsbo i 1546 som tegneren, Lars Erik Storm i 1989, har tænkt sig den kan have set ud 1956