Dagsorden ordinær generalforsamling
lørdag den 6. aug. 2022
på Hjemstavnsgården i Gummerup

Pkt. 1. Valg af dirigent (Bestyrelsens forslag: Niels Otto Findsen Nielsen)

Pkt. 2. Formandens beretning

Pkt. 3. Kassererens beretning, aflæggelse af regnskab for 2020 – 2021

Pkt. 4. Valg til bestyrelsen
På valg er:
Kirsten Sandberg – modtager genvalg
Eva Wedderkopp – modtager genvalg
Anne Marie Grünfeld – modtager genvalg
Valg af suppleant
På valg er:
Poul Anders Petersen – modtager genvalg
Valg af revisor
På valg er:
Preben Skøtt – modtager genvalg
Valg af revisorsuppleant – hvem tilbyder sig?

Pkt. 5. Indkomne forslag – senest 14 dage forud for 6.8.22.

Pkt. 6. Eventuelt

Pkt. 7. Rundvisning på Hjemstavnsgården

Pkt. 8. Spisning